't Koelhuis Huissen'

Bestuur en taakverdeling

Voorzitter
Bert Hetterscheit

Secretaris
Paul Visser
Taken: secretariaat; bar- en zaalbezetting

Penningmeester
Jeroen Startman

Bestuurslid
Rob Helsen
Taken: onderhoud; onderhoudsplan

Bestuurslid
André Bles
Taken: ondersteuning taken

Bestuurslid
Ineke Kleer
Taken: ondersteuning taken