Gevel 't Koelhuis Huissen'

Historie

Eind jaren zeventig zochten de dam- en schaakvereniging in samenwerking met de gemeente naar een geschikte ruimte voor hun denksport. Ook de tafeltennisvereniging onderzocht destijds de mogelijkheid om te komen tot een eigen clubonderkomen.

Barruimte

De drie verenigingen vonden elkaar en richtten samen in 1978 de Stichting Gezamenlijke Accommodatie Verenigingen Huissen . De doelstelling was – en is dat nog – het verhuren van ruimte aan de genoemde verenigingen en eventueel andere potentiële gebruikers . Na diverse besprekingen met de gemeente en het onderzoeken van de mogelijkheden werd uiteindelijk gekozen voor het leegstaande gebouw dat gebruikt werd als koelhuis van de toen nog bestaande veiling.

Daarna liep alles voortvarend. Na het verlenen van de bouwvergunning werd binnen zes maanden het gebouw aangepast aan de wensen van de verenigingen. De bouwkosten kwamen voor rekening van de gemeente en de stichting moest de kosten voor de inrichting betalen. De stichting had inmiddels zelf al wat acties gehouden, maar dit bleek lang niet voldoende om het gebouw in te richten. 

Enkele mensen die goede relaties hadden, benaderden bedrijven en zakenlieden met het verzoek de stichting te ondersteunen in de kosten voor de inrichting. Dit werd een enorm succes. De opbrengst was voldoende om alle zalen in te richten. Het gebouw kreeg een multifunctioneel karakter en werd al snel verhuurd aan meerdere verenigingen. Door de snelle groei kon de stichting het gebouw behoorlijk uitbreiden.

Een groot aantal vrijwilligers ondersteunt de stichting en die kan daardoor de exploitatie op een verantwoorde wijze uitvoeren.